Stella & Chewy's 凍乾貓糧 - 籠外鳳鳯 (雞肉配方)

SKU
895
有貨

CFD-042A    3.5 oz    HK$136.00    HK$129.00

低至 HK$120.00

CFD-042B    8 oz    HK$228.00    HK$216.00

低至 HK$205.00

CFD-042C    18 oz    HK$418.00    HK$397.00

低至 HK$370.00
低至 HK$129.00
-
+
概覽

Stella & Chewy's 貓糧 - 籠外鳳鳯 (雞肉配方) 取材自放養生雞肉。含有98%雞肉,內臟及骨骼, 採用天然維他命及礦物質, 含豐富的牛磺酸及益生菌有助促進健康。Stella & Chewy's 凍乾貓糧 提供100%全面均衡的營養,適合任何年齡的貓隻。